O projekcie

CEL GŁÓWNY

Głównym celem projektu STEP jest opracowanie narzędzi i decyzji zwiększających jakość osadów ściekowych, które mogą być ponownie wykorzystywane w małych i średnich oczyszczalniach ścieków. Małe oczyszczalnie ścieków na obszarze Bałtyku Południowego borykają się z problemem skuteczności ponownego wykorzystania osadów ściekowych. Istniejące narzędzia są w większości opracowane dla dużych oczyszczalni ścieków. Skuteczne wdrożenie projektu otworzy nowy wymiar jakości osadów ściekowych.

 

TŁO PROJEKTU

W przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat ochrona środowiska i ekosystemów stała się jednym z najważniejszych czynników oddziałujących na środowisko naturalne i społeczno-gospodarcze na całym świecie. Osady generowane na obszarze Morza Bałtyckiego mają również wpływ na rozwój ekosystemów. Ten ciągły proces będzie kontynuowany w przyszłości głównie dlatego, że ulepszone metody oczyszczania ścieków są wdrażane w takich krajach jak Polska, Łotwa, Białoruś i Rosja. Łącznie 3 928 000 ton suchej masy stałej (raport z projektu PURE) będzie produkowanych rocznie w oczyszczalniach ścieków w regionie Morza Bałtyckiego. Według raportu opracowanego przez Milieu Ltd, WRc i RPA dla Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska w ramach umowy badawczej DG ENV.G.4/ETU/2008/0076r w EU27 10 135 745 ton suchej masy stałej jest produkowanych rocznie, podczas gdy tylko 39% jest ponownie wykorzystywanych w rolnictwie. Chociaż osad ściekowy zawiera substancje odżywcze i masę organiczną, które są korzystne dla gleby, zawiera on również zanieczyszczenia, takie jak metale ciężkie, związki organiczne i patogeny. Implikuje to potrzebę dalszego dostosowywania opracowanych narzędzi, które polepszają jakość osadu ściekowego. Problem ten został poruszony przez WE: w Dyrektywie 86/278/EWG, która ustala wartości graniczne dla siedmiu metali ciężkich, a także Dyrektywie 91/271/EWG, która dotyczy stopniowego wdrażania oczyszczania ścieków komunalnych i zwiększenia ilości osadów ściekowych wymagających utylizacji. Dyrektywy wymagają, aby osad był wykorzystywany w sposób uwzględniający zapotrzebowanie roślin na substancje odżywcze, a także, aby jakość gleby, wód powierzchniowych i gruntowych nie ulegała pogorszeniu. Projekt STEP stanowi odpowiedź na Dyrektywy WE i oferuje ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia ze strony pozostałości patogenów.

GŁOWNE OSIE ROBOCZE:

  • Czysty osad (pomiary, czujniki, technologie wykrywania metali ciężkich i usuwania zanieczyszczeń, kontrola wycieków).
  • Wydajność energetyczna (efektywna obróbka osadów ściekowych, odwadnianie, kompostowanie).
  • Ponowne wykorzystywanie substancji odżywczych (zoptymalizowana zawartość substancji odżywczych, efektywne kompostowanie i współczesna dezodoryzacja).

GŁOWNE REZULTATY:

Dwie instalacje pilotażowe, które zostaną włączone w procesy technologiczne istniejących oczyszczalni ścieków:

  • Instalacja pilotażowa do optymalizacji kompostowania osadu zostanie zlokalizowana w Goleniowie i będzie utrzymywana przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację.
  • Instalacja pilotażowa do zagospodarowania osadu pochodzącego od dostawców zewnętrznych zostanie opracowana w szwedzkim Höör i będzie utrzymywana przez przedsiębiorstwo wod-kan Mittskåne Vatten.

Biała księga efektywnej obróbki osadów ściekowych i przetwarzania.

KLUCZOWE FAKTY:

Duration: January 2018 – June 2021.

Całkowity budżet: 1 159 655 EUR, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 945 024 EUR

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

dr. hab. inż. , asystent profesora dr hab. inż. Marcin Holub,

e-mail: marcin.holub@zut.edu.pl

telefon: +487 (258) 60950

Lider projektu

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Adres: ul. Sikorskiego 37 
70-313 Szczecin

Telefon: +487 (258) 60 950
E-mail: marcin.holub@zut.edu.pl
Kontakt: asystent profesora dr hab. inż. Marcin Holub

Email's

Lider projektu: marcin.holub@zut.edu.pl
Partner 2: toj@beof.dk
Partner 3: olga.anne@ku.lt
Partner 4: elin.olsson@mittskanevatten.se 
Partner 5: d.kozak@gwik.pl

Phone's

Lider projektu: +487 (258) 60 950
Partner 2: +455 (690) 0000
Partner 3: +370 (616) 15335
Partner 4: 0413-286 28
Partner 5: +503 197 780

pl_PLPolish
Shares
Share This