2019

Plany komunikacji na rok 2019

Partner 1

WYDARZENIA DOROCZNE

SPOTKANIA, WIZYTY

 • IV Spotkanie partnerów projektu STEP w Kłajpedzie, wrzesień 2019.

Partner 2 

WYDARZENIA DOROCZNE

WIZYTY TRANSGRANICZNE

 • Bornholm – Goleniow (w Goleniow), marzec 2019 r. 
 •  Goleniow-Bornholm (na wyspie Bornholm), lipiec 2019 r.
 • Bornholm-Mittskåne Vatten (w Szwecji), sierpień 2019 r.
 • Bornholm - Kłajpeda (w Kłajpedzie), wrzesień 2019 r.
 • Kłajpeda – Bornholm (na wyspie Bornholm), październik 2019 r.

MEDIA ELEKTRONICZNE

 • BEOF przygotuje plakaty i prezentacje, które mogą być wykorzystane na różnych spotkaniach i wydarzeniach, w celu propagowania informacji na temat projektu. Informacje na temat projektu zostaną umieszczone na stronie internetowej BEOFS: www.beof.dk  wraz z odsyłaczami do strony internetowej projektów. Grupa docelowa to głównie lokalni mieszkańcy.

INNE WYDARZENIA

 • Dni otwarte w 2019 roku w jednej z oczyszczalni ścieków na wyspie Bornholm, najprawdopodobniej Rønne. Grupy docelowe to opinia publiczna i dzieci szkolne, które są zapraszane do zakładu, gdzie BEOF udziela informacji na temat projektu.

 

Partner 3

KONFERENCJE

 • Zarządzanie wodą, ściekami i energią 2019, 13-14 maja, Sztokholm, Szwecja.

SPOTKANIA, WARSZTATY, WIZYTY

 • Rewizyta - Kłajpeda – Goleniów, marzec 2019 r.
 • Rewizyta – Kłajpeda – Bornholm, październik 2019 r.
 • Warsztaty z lokalnymi interesariuszami projektu, dotyczące prezentacji wyników za połowę okresu realizacji projektu. Grupa docelowa: firmy, lokalne władze ochrony środowiska, społeczność akademicka, oczekiwani przedstawiciele Ministerstwa Środowiskowa, październik 2019 r.
 • IV Spotkanie partnerów projektu STEP w Kłajpedzie, wrzesień 2019.
 • Spotkanie i podzielenie się wynikami za połowę okresu realizacji projektu STEP z projektami synergicznymi: MORPHEUS, LESS IS MORE, BEST i inne, wrzesień 2019 r.

KOMUNIKATY PRASOWE, ARTYKUŁY W GAZETACH, PLAKATY

 • Dni otwarte w oczyszczalni ścieków SC „Klaipedos vanduo”. Projekt STEP zostanie zaprezentowany mieszkańcom i odwiedzającym. Rozpowszechniane będą plakaty, ikonografia, informacje na temat projektu, kwiecień 2019 r.
 • Artykuł w gazecie Uniwersytetu Kłajpedzkiego/miasta Kłajpeda, do grudnia 2019 r.

MEDIA ELEKTRONICZNE

Aktualizacja informacji na stronie internetowej, udostępnianie w mediach społecznościowych.

Partner 4

ARTYKUŁY

 • Artykuł na stornie internetowej „DelaDigitalt”, która dociera do wszystkich gmin, a jej zadaniem jest dzielenie się pomysłami i innowacyjnymi projektami pomiędzy różnymi gminami – w trakcie roku.
 • Artykuł w czasopiśmie „Vattenmagasinet”, dociera do wszystkich członków „Svenskt Vatten”, która jest organizacją zrzeszającą wydziały wodociągów i kanalizacji poszczególnych gmin, listopad 2019 r.
 • Artykuł w czasopiśmie „Cirkulation”, dociera do wszystkich gmin w Szwecji, sierpień 2019 r.

MEDIA ELEKTRONICZNE

Informacje dotyczące postępów w projekcie na naszej własnej stronie internetowej.

INNE WYDARZENIA

Informacje na temat projektu w załączniku do faktury. Docierają do mieszkańców gmin Höör i Hörby, 2019 r.

Partner 5

WYDARZENIA DOROCZNE

KONFERENCJE

 • Konferencja Stowarzyszenia ZFW, Polska, zorganizowana przez Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe – wrzesień/październik 2019 r., Polska.
 • XXII Kongres WOD-KAN-EKO: 13-15 listopada 2019 r., Łódź, Polska.

SPOTKANIA, WARSZTATY, WIZYTY

 • Rewizyta – Goleniów – Bornholm (na wyspie Bornholm) – lipiec 2019 r., Bornholm, Dania.
 • IV Spotkanie partnerów projektu STEP – wrzesień 2019 r, Kłajpeda, Litwa.
 • Rewizyta – Goleniów – Kłajpeda (w Kłajpedzie) – wrzesień 2019 r., Kłajpeda, Litwa.
 • Dni otwarte w oczyszczalni ścieków Goleniów na temat projektu STEP. Grupy docelowe: mieszkańcy i odwiedzający, studenci i uczniowie. Rozpowszechniane będą plakaty, ikonografia, informacje na temat projektu i wyników projektu, październik 2019 r., Goleniów, Polska.

PRESS – RELEASE, ARTICLES IN NEWSPAPERS, POSTERS

Artykuły na temat projektu STEP i wyników projektu w polskim czasopiśmie branżowym (sektor zaopatrywania w wodę i oczyszczania ścieków):

 • „Wodociągi-Kanalizacja”, czerwiec 2019 r.
 • „Kierunek Wod-Kan”, sierpień 2019 r.

Artykuł „Kompostowanie osadów ściekowych w warunkach przemysłowych: wpływ masy dodanej słomy na proces humifikacji” opublikowany w czasopiśmie widniejącym w bazie danych Elsevier, do grudnia 2019 r.

MEDIA ELEKTRONICZNE

Aktualizacja informacji na stronie internetowej, udostępnianie w mediach społecznościowych.

Lider projektu

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Adres: ul. Sikorskiego 37 
70-313 Szczecin

Telefon: +487 (258) 60 950
E-mail: marcin.holub@zut.edu.pl
Kontakt: asystent profesora dr hab. inż. Marcin Holub

Telefony

Lider projektu: +487 (258) 60 950
Partner 2: +455 (690) 0000
Partner 3: +370 (616) 15335
Partner 4: ...
Partner 5: +503 197 780

Font Resize
Contrast
pl_PLPolish
en_USEnglish pl_PLPolish
Shares
Share This