W ramach 4. zaproszenia do składania wniosków, Komitet Monitorujący (KM) Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, który zgromadził się w mieście Güstrow (Niemcy) w dniach 8-9 listopada 2017 r., wybrał 11 projektów do finansowania.
Miedzy innymi, dla celu szczegółowego 2.2 – „Większy stopień wykorzystania zielonych technologii, w celu zmniejszenia zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku”, delegaci wybrali projektSTEP-Sludge Technological Ecological Progress (Osad Technologiczny Postęp Ekologiczny) – podnoszenie jakości i ponowne wykorzystanie osadów ściekowych. Projekt ma na celu rozwiązanie problemu utylizacji ścieków, który stanowi wyzwanie dla wielu małych oczyszczalni ścieków na obszarze Południowego Bałtyku. Utylizacja wiąże się z dużymi kosztami i negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Celem projektu jest rozwijanie narzędzi zwiększających jakość osadów ściekowych, które mogą być ponownie wykorzystywane przez inne jednostki gminne.

Poniżej znajduje się pełna lista projektów zatwierdzonych do finansowania:
Cel szczegółowy 2.2Większy stopień wykorzystania zielonych technologii, w celu zmniejszenia zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku.
– LESS IS MORE – Energy-efficient technologies for removal of pharmaceuticals and other contaminants of emerging concern;
-STEP – Sludge Technological Ecological Progress (Osad Technologiczny Postęp Ekologiczny) – podnoszenie jakości i ponowne wykorzystanie osadów ściekowych
Cel szczegółowy 3. Poprawa jakości usług transportowych oraz ich oddziaływania na środowisko w obszarze Południowego Bałtyku.
– CAR – Creating Automotive Renewal;
– CoBiUM – Cargo bikes in urban mobility;
Cel szczegółowy 4. Wzrost udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskich i zielonych dziedzinach gospodarki w obszarze Południowego Bałtyku.
– SB Nature Guide Network – Supporting sustainable nature tourism in transboundary coastal areas in the SB Region via establishing a common education scheme for Local Guides;
– SEAPLANSPACE – Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance;
Cel szczegółowy 5. . Zwiększenie możliwości lokalnych instytucji z obszaru Południowego Bałtyku poprzez udział w ponad granicznych sieciach współpracy.
– CICPA- Common Initiatives in Conserved and Protected Areas;
– FilmNet – South Baltic Film and Culture Network;
– SB FICA – South Baltic Food Culture Innovation Actors;
– SB YCGN – South Baltic Youth Core Groups Network
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które mają zostać przeznaczone na te projekty wynoszą 10 547 504,02 euro (14% zdolności finansowej Programu).

Font Resize
Contrast
pl_PLPolish
en_USEnglish pl_PLPolish
Shares
Share This