Częstym problemem napotykanym przez oczyszczalnie jest wysokie stężenie metali ciężkich (np. kadm i ołów) w osadzie ściekowym. W jaki sposób związki metali ciężkich przedostają się do systemu kanalizacyjnego? Co do zasady, przyjmuje się, że najczęstszą przyczyną są przedsiębiorstwa podłączone do głównego kolektora. Nie jest to jednak prawdą we wszystkich przypadkach.

Główna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w miejscowości Höör (Szwecja), od lat notuje wysokie stężenie metali ciężkich w osadzi ściekowym. W tym przypadku jednak, związki te mogą występować nie z uwagi na przemysł, a z powodu skalistego podłoża. Kadm oraz miedź ze skał zlokalizowanych pod miejscowością Höör przedostają się do wód gruntowych. Następnie, woda penetruje pęknięcia i nieprawidłowe połączenia rurowe i dostaje się do systemu kanalizacyjnego, skąd trafia do oczyszczalni ścieków. Brak jednak dokładnych danych dotyczących miejsca, w którym dochodzi do przeciekania wód gruntowych do systemu kanalizacyjnego. Ten problem będzie badany już najbliższej wiosny w ramach projektu STEP.

W połowie marca, mobilna stacja pobierania próbek STEP przybędzie do miejscowości Höör (Szwecja). Pojazd (minibus) wyposażono w urządzenia przystosowane do pobierania próbek z systemów kanalizacyjnych. Na terenie Höör zlokalizowano pięć strategicznych studzienek z których zostaną pobrane próbki. Z uwagi na fakt, że celem badania nie jest woda z kanalizacji ściekowej, lecz wody gruntowe przedostające się przez szczeliny, pobieranie próbek odbędzie się w porach nocnych z uwagi na fakt, że w tym czasie odprowadza się stosunkowo niewiele wody kanalizacyjnej. Próbki będą pobierane przez dwie noce z rzędu, a następnie przesłane do laboratorium, które przeanalizuje wodę pod kątem obecności metali ciężkich. W miejscach pobrania próbek zostaną także dokonane pomiary przepływu. Badanie zakłada, że wyniki badań laboratoryjnych wraz pomiarami przepływu pozwolą ustalić w których częściach Höör metale ciężki przedostają się do systemu kanalizacyjnego.

Font Resize
Contrast
pl_PLPolish
en_USEnglish pl_PLPolish
Shares
Share This