Partnerzy

Lider projektu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT)

The West Pomeranian University of Technology, Szczecin is a University linking the long-term tradition of the University of Agriculture in Szczecin and Szczecin University of Technology. There are ten faculties at WPUT specializing in 47 fields of study.
Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Został on utworzony w 1946 roku jako jeden z trzech pierwszych wydziałów Politechniki Szczecińskiej.
Poza działalnością edukacyjną Wydział aktywnie współpracuje z przemysłem i ośrodkami przekazywania technologii. Celem współpracy jest zwiększenie konkurencyjności Wydziału na rynku edukacyjnym i rynku pracy, a także podtrzymywanie aktywnej współpracy naukowej z przedsiębiorstwami. Współpraca ta daje Wydziałowi dostęp do najbardziej innowacyjnych zastosowań przemysłowych i daje możliwość uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych. Dzięki temu partnerzy Wydziału mają również okazję zaprezentować swoje standardy studentom. Innym aspektem współpracy są badania naukowe. Od lat Wydział współpracuje z sektorami przemysłowymi opracowując ekspertyzy, prowadząc wspólne badania, wykonując pomiary i występując o fundusze z Programów Ramowych UE, Programów Operacyjnych i ERANET. Jako pierwszy wydział ZUT powołaliśmy Radę Przemysłowo-Programową.

Logo
Nazwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Marcin Holub
Adres Wydział elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin
Telefon +487 (258) 60950
E-mail marcin.holub@zut.edu.pl
Kontakt dr hab. inż. Marcin Holub
asystent profesora

2. Partner – Bornholms Energy & Supply

Bornholms Energy & Supply is a multi-supply company on the Danish island Bornholm in the Baltic Sea between Sweden and Poland. Our staff counts app. 150 employees, working in the different branches: Wastewater, Water supply, District heating, Power supply and Power grid. Our company is owned by the Municipality, and operate the sewer systems and wastewater plants for the 40.000 inhabitants in the municipality of Bornholm. 

Logo
Nazwa Bornholms Energy & Supply
Adres Skansevej 2 · 3700 Rønne
Telefon +45 5690 0000
E-mail toj@beof.dk
Web www.beof.dk
Kontakt Torben Jørgensen

 

3. Partner – Klaipeda University

Uniwersytet Kłajpedzki został założony w roku 1991, a obecnie ma ponad 100 programów naukowych w ramach wszystkich trzech cykli; oferuje on badania i współczesną wiedzę opartą na innowacjach technologicznych, co zapewnia zaawansowaną edukację na poziomie uniwersyteckim i wysoce profesjonalne umiejętności, a także wpływa na rozwój inteligentnej, odpowiedzialnej i twórczej osobowości.
Wydział Morski i Nauk Przyrodniczych. Katedra Nauk Przyrodniczych.
Główna działalność Wydziału związana jest z edukacją i badaniami. Badania dotyczą dziedziny zrównoważonego rozwoju przemysłów morskich, w ramach których badania dotyczące żeglugi i bezpieczeństwa portów, a także optymizacji logistyki są dobrze reprezentowane. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, a także rozwiązania technologiczne dotyczące wydajności energetycznej transportu morskiego są realizowane. Badania w zakresie energooszczędnego sprzętu i jego systemów, ich rozwoju i ulepszania stanowią istotną część prac naukowych. Ocena wpływu technologii inżynieryjnych na środowisko, a także odporność i gospodarka zasobami naturalnymi są również badane. Opracowywane są matematyczne symulacje „studiów przypadku” i podejmowania innowacyjnych decyzji.

Logo  
Nazwa Klaipeda University
Adres Klaipeda University,
Herkaus Manto str. 84,
92294, Klaipeda, Lithuania
Telefon +370 616 15335
E-mail olga.anne@ku.lt
Web www.ku.lt
Kontakt Olga Anne

 

4. Partner – The municipality of Höör /Mittskåne Water

Mittskåne Vatten to organizacja zarządzająca zakładami wodociągowo - kanalizacyjnymi w gminach Höör i Hörby. Siedziba główna Mittskåne Vatten mieści się w gminie Höörs, ale zarządza ona i utrzymuje obiekty i rurociągi znajdujące się w obydwu gminach. W organizacji pracuje łącznie około 30 osób.
Gminy mieszczą się w środku regionu Skåne i mają łącznie około 30 000 mieszkańców. Gminy chcą ograniczyć swój wpływ na środowisko i chcą pracować nad zakończeniem cyklu. Ulepszona jakość osadu jest sposobem na przyczynienie się do tego..

Logo
Nazwa The municipality of Höör /Mittskåne Water
Adres Mittskåne Vatten
Höörs Kommun
243 21 HÖÖR
Telefon + 413-286 02
E-mail jonathan.mattsson@mittskanevatten.se
Web www.mittskanevatten.se
Kontakt Jonathan Mattsson
VA-strateg

 

5. Partner – Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie jest aktywna w dziedzinie dostarczania wody komunalnej i odbierania ścieków na terenie gminy Goleniów (30 000 mieszkańców). Ogólna wartość użytkowanej infrastruktury jest szacowana na 20 milionów euro. Spółka aktywnie inwestuje w infrastrukturę wodociągową korzystając z zasobów własnych i zewnętrznych, w tym z programów europejskich. Spółka zatrudnia około 70 pracowników, a w ramach swojej struktury ma jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za inwestycje i projekty. W przeciągu ostatniego roku GWiK dokonało inwestycji współfinansowanych z unijnych funduszy strukturalnych, co obejmowało budowę nowej i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków. W ramach projektów współfinansowanych z unijnych funduszy strukturalnych, GWiK zbudowała ponad 50 km sieci i zmodernizowała oczyszczalnię ścieków w Goleniowie, między innymi, pod kątem przetwarzania osadów ściekowych.

Logo
Nazwa Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Adres ul. I Brygady Legionów 18 a
72-100 Goleniów
Telefon 503 197 780;
091 881-23-28 wew. 25,
E-mail d.kozak@gwik.pl
Web www.gwik.pl
Kontakt Dariusz Kozak

Partner zrzeszony – SC “Klaipedos vanduo”

Spółka akcyjna „Klaipedos Vanduo” dostarcza wodę pitną mieszkańcom i przedsiębiorstwom zlokalizowanym w mieście i okręgu Kłajpedy, a także odbiera i oczyszcza ścieki. Całkowita długość sieci wodociągowej miasta i okręgu Kłajpeda wynosi około 870 km. Prawie wszystkie miejskie linie wodociągowe są połączone w sieć pierścieniową przystosowaną do gaszenia pożarów i nieprzerwanego zaopatrywania konsumentów w wodę. Miejska sieć kanalizacyjna jest przeznaczona do odbioru ścieków z gospodarstw domowych i ścieków przemysłowych. Sieć obejmuje 745 km rur kanalizacyjnych miasta i okręgu Kłajpeda. Spółka oczyszcza około 15 milionów metrów sześciennych wód ściekowych każdego roku. Większość zgromadzonych wód ściekowych, tj. około 90%, jest oczyszczana w Oczyszczalni ścieków Dumpiai, natomiast pozostałe ścieki są oczyszczane w 14 mniejszych oczyszczalniach rozmieszczonych na terenie całego Okręgu Kłajpedzkiego. Oczyszczanie ścieków Dumpiai gromadzi ścieki z miasta Kłajpeda, Priekulė, Gorżdy, Jakai, Ginduliai, Slengiai, Karklė, Agluonėnai i Dovilai. Firma zatrudnia 376 pracowników, w tym 183 wysoce wykwalifikowanych specjalistów i pracowników administracyjnych i 193 techników.

Logo
Nazwa Stock Company “Klaipedos vanduo”
Adres Ryšininkų str. 11
91116 Klaipeda, Lithuania
Telefon +370 46 325790
E-mail kristina.bereisiene@vanduo.lt
Web www.vanduo.lt
Kontakt Kristina Bereišienė

Lider projektu

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Adres: ul. Sikorskiego 37 
70-313 Szczecin

Telefon: +487 (258) 60 950
E-mail: marcin.holub@zut.edu.pl
Kontakt: asystent profesora dr hab. inż. Marcin Holub

Email's

Lider projektu: marcin.holub@zut.edu.pl
Partner 2: toj@beof.dk
Partner 3: olga.anne@ku.lt
Partner 4: elin.olsson@mittskanevatten.se 
Partner 5: d.kozak@gwik.pl

Phone's

Lider projektu: +487 (258) 60 950
Partner 2: +455 (690) 0000
Partner 3: +370 (616) 15335
Partner 4: 0413-286 28
Partner 5: +503 197 780

pl_PLPolish
Shares
Share This