Partnerzy

Lider projektu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jest uniwersytetem łączącym w sobie długoletnie tradycje Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej. Na ZUT mieści się dziesięć wydziałów ze specjalizacjami w 47 dziedzinach nauki.
Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Został on utworzony w 1946 roku jako jeden z trzech pierwszych wydziałów Politechniki Szczecińskiej.
Poza działalnością edukacyjną Wydział aktywnie współpracuje z przemysłem i ośrodkami przekazywania technologii. Celem współpracy jest zwiększenie konkurencyjności Wydziału na rynku edukacyjnym i rynku pracy, a także podtrzymywanie aktywnej współpracy naukowej z przedsiębiorstwami. Współpraca ta daje Wydziałowi dostęp do najbardziej innowacyjnych zastosowań przemysłowych i daje możliwość uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych. Dzięki temu partnerzy Wydziału mają również okazję zaprezentować swoje standardy studentom. Innym aspektem współpracy są badania naukowe. Od lat Wydział współpracuje z sektorami przemysłowymi opracowując ekspertyzy, prowadząc wspólne badania, wykonując pomiary i występując o fundusze z Programów Ramowych UE, Programów Operacyjnych i ERANET. Jako pierwszy wydział ZUT powołaliśmy Radę Przemysłowo-Programową.

Logo
Nazwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Marcin Holub
Adres Wydział elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin
Telefon +487 (258) 60950
E-mail marcin.holub@zut.edu.pl
Kontakt dr hab. inż. Marcin Holub
asystent profesora

2. Partner – Bornholms Energy & Supply

Bornholms Energy & Supply to wielo-produktowa firma działająca na duńskiej wyspie Bornholm położonej na Morzu Bałtyckim pomiędzy Szwecją a Polską. W skład naszego personelu wchodzi ok. 150 pracowników, pracujących w różnych branżach: Ścieki, wodociągi, ogrzewanie miejskie, dostarczanie energii i sieć energetyczna. Nasz spółka należy do gminy i obsługuje systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków dla 40 000 mieszkańców gminy Bornholm. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.beof.dk

Logo
Nazwa Bornholms Energy & Supply
Adres Skansevej 2 · 3700 Rønne
Telefon +45 5690 0000
E-mail toj@beof.dk
Web www.beof.dk
Kontakt Torben Jørgensen

 

3. Partner – Klaipeda University

Uniwersytet Kłajpedzki został założony w roku 1991, a obecnie ma ponad 100 programów naukowych w ramach wszystkich trzech cykli; oferuje on badania i współczesną wiedzę opartą na innowacjach technologicznych, co zapewnia zaawansowaną edukację na poziomie uniwersyteckim i wysoce profesjonalne umiejętności, a także wpływa na rozwój inteligentnej, odpowiedzialnej i twórczej osobowości.
Wydział Morski i Nauk Przyrodniczych. Katedra Nauk Przyrodniczych.
Główna działalność Wydziału związana jest z edukacją i badaniami. Badania dotyczą dziedziny zrównoważonego rozwoju przemysłów morskich, w ramach których badania dotyczące żeglugi i bezpieczeństwa portów, a także optymizacji logistyki są dobrze reprezentowane. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, a także rozwiązania technologiczne dotyczące wydajności energetycznej transportu morskiego są realizowane. Badania w zakresie energooszczędnego sprzętu i jego systemów, ich rozwoju i ulepszania stanowią istotną część prac naukowych. Ocena wpływu technologii inżynieryjnych na środowisko, a także odporność i gospodarka zasobami naturalnymi są również badane. Opracowywane są matematyczne symulacje „studiów przypadku” i podejmowania innowacyjnych decyzji.

Logo  
Nazwa Klaipeda University
Adres Klaipeda University,
Herkaus Manto str. 84,
92294, Klaipeda, Lithuania
Telefon +370 616 15335
E-mail olga.anne@ku.lt
Web www.ku.lt
Kontakt Olga Anne

 

4. Partner – The municipality of Höör /Mittskåne Water

Mittskåne Vatten to organizacja zarządzająca zakładami wodociągowo - kanalizacyjnymi w gminach Höör i Hörby. Siedziba główna Mittskåne Vatten mieści się w gminie Höörs, ale zarządza ona i utrzymuje obiekty i rurociągi znajdujące się w obydwu gminach. W organizacji pracuje łącznie około 30 osób.
Gminy mieszczą się w środku regionu Skåne i mają łącznie około 30 000 mieszkańców. Gminy chcą ograniczyć swój wpływ na środowisko i chcą pracować nad zakończeniem cyklu. Ulepszona jakość osadu jest sposobem na przyczynienie się do tego..

Logo
Nazwa The municipality of Höör /Mittskåne Water
Adres Mittskåne Vatten
Höörs Kommun
243 21 HÖÖR
Telefon + 413-286 02
E-mail jonathan.mattsson@mittskanevatten.se
Web www.mittskanevatten.se
Kontakt Jonathan Mattsson
VA-strateg

 

5. Partner – Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie jest aktywna w dziedzinie dostarczania wody komunalnej i odbierania ścieków na terenie gminy Goleniów (30 000 mieszkańców). Ogólna wartość użytkowanej infrastruktury jest szacowana na 20 milionów euro. Spółka aktywnie inwestuje w infrastrukturę wodociągową korzystając z zasobów własnych i zewnętrznych, w tym z programów europejskich. Spółka zatrudnia około 70 pracowników, a w ramach swojej struktury ma jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za inwestycje i projekty. W przeciągu ostatniego roku GWiK dokonało inwestycji współfinansowanych z unijnych funduszy strukturalnych, co obejmowało budowę nowej i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków. W ramach projektów współfinansowanych z unijnych funduszy strukturalnych, GWiK zbudowała ponad 50 km sieci i zmodernizowała oczyszczalnię ścieków w Goleniowie, między innymi, pod kątem przetwarzania osadów ściekowych.

Logo
Nazwa Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Adres ul. I Brygady Legionów 18 a
72-100 Goleniów
Telefon 503 197 780;
091 881-23-28 wew. 25,
E-mail d.kozak@gwik.pl
Web www.gwik.pl
Kontakt Dariusz Kozak

Partner zrzeszony – SC “Klaipedos vanduo”

Spółka akcyjna „Klaipedos Vanduo” dostarcza wodę pitną mieszkańcom i przedsiębiorstwom zlokalizowanym w mieście i okręgu Kłajpedy, a także odbiera i oczyszcza ścieki. Całkowita długość sieci wodociągowej miasta i okręgu Kłajpeda wynosi około 870 km. Prawie wszystkie miejskie linie wodociągowe są połączone w sieć pierścieniową przystosowaną do gaszenia pożarów i nieprzerwanego zaopatrywania konsumentów w wodę. Miejska sieć kanalizacyjna jest przeznaczona do odbioru ścieków z gospodarstw domowych i ścieków przemysłowych. Sieć obejmuje 745 km rur kanalizacyjnych miasta i okręgu Kłajpeda. Spółka oczyszcza około 15 milionów metrów sześciennych wód ściekowych każdego roku. Większość zgromadzonych wód ściekowych, tj. około 90%, jest oczyszczana w Oczyszczalni ścieków Dumpiai, natomiast pozostałe ścieki są oczyszczane w 14 mniejszych oczyszczalniach rozmieszczonych na terenie całego Okręgu Kłajpedzkiego. Oczyszczanie ścieków Dumpiai gromadzi ścieki z miasta Kłajpeda, Priekulė, Gorżdy, Jakai, Ginduliai, Slengiai, Karklė, Agluonėnai i Dovilai. Firma zatrudnia 376 pracowników, w tym 183 wysoce wykwalifikowanych specjalistów i pracowników administracyjnych i 193 techników.

Logo
Nazwa Stock Company “Klaipedos vanduo”
Adres Ryšininkų str. 11
91116 Klaipeda, Lithuania
Telefon +370 46 325790
E-mail kristina.bereisiene@vanduo.lt
Web www.vanduo.lt
Kontakt Kristina Bereišienė

Lider projektu

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Adres: ul. Sikorskiego 37 
70-313 Szczecin

Telefon: +487 (258) 60 950
E-mail: marcin.holub@zut.edu.pl
Kontakt: asystent profesora dr hab. inż. Marcin Holub

Telefony

Lider projektu: +487 (258) 60 950
Partner 2: +455 (690) 0000
Partner 3: +370 (616) 15335
Partner 4: 0413-286 28
Partner 5: +503 197 780

Font Resize
Contrast
pl_PLPolish
en_USEnglish pl_PLPolish
Shares
Share This